ติดต่อเรา

บริษัท เอส.พี. ก่อสร้างรุ่งเรือง จำกัด
S.P. CONSTRUCTION RUNGRUEANG CO., LTD.


 

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 9 ซอยคู้บอน 22 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
สาขาฉะเชิงเทรา : เลขที่ 8 /9 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
สาขาอุดรธานี : เลขที่ 689 หมู่ที่ 3 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000


Tel : 02-949-4598
Mobile : 095-939-1544 , 095-536-1946
Fax : 02-297-0263
E-mail : spkosrang@gmail.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0245560002745 สาขาที่ออกเอกสาร : สำนักงานใหญ่