สินค้า/บริการ

 

SP Preblend
ชื่อทางการค้า : น้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม เอสพี พรีเบลนด์



น้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม เอสพี พรีเบลนด์ เป็นส่วนผสมที่ประกอบด้วยน้ำยางพาราและสารผสมเพิ่ม โดยยางพารา ในส่วนผสมต้องมี DRC ไม่ต่ำกว่า 30% สารผสมเพิ่มเป็นสารลดแรงตึงผิว (Surfactance) และปรับปรุงคุณสมบัติ ของยางพาราให้เหมาะสำหรับผสมกับดินลูกรัง หรือวัสดุมวลรวม และปูนซีเมนต์ เพื่อปรับปรุงให้มีความแข็งแรงคล้ายโพลิเมอร์ดินซีเมนต์ (Polymer Soil Cement) หรือดินซีเมนต์ (Soil Cement) ที่มีทั้งความแข็งแรงและความยืดหยุ่นในตัว ทำหน้าที่ประสานน้ำยางพารา ให้ผสมเข้ากับดินลูกรัง หรือวัสดุมวลรวม และปูนซีเมนต์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดความพรุนของวัสดุทำให้วัสดุมีความทึบน้ำ ลดการ ซึมผ่านของน้ำ (Water Penetration/Permeability) พร้อมช่วยเพิ่มความต้านทาน การแตกร้าวจากความล้า (Fatigue Resistance) ทำให้ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติมีอายุการใช้งานยาวนานมากกว่าดินซีเมนต์ปกติ