สินค้า/บริการ

 

SP Compound
ชื่อทางการค้า : น้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม เอสพี คอมปาวด์
สารผสมเพิ่ม เอสพี คอมปาวด์ เป็นส่วนผสมที่ประกอบด้วยน้ำยางพาราและสารผสมเพิ่ม สำหรับการเคลือบสระน้ำด้วยยางพารา โดยการพ่น หรือทา สารผสมเพิ่ม เอสพี คอมปาวด์ ลงบนผ้าด้ายดิบเท่านั้น ไม่ต้องทำการขนส่งน้ำยางพารามาผลิตเป็นแผ่นยางที่โรงงานก่อนขนส่งไปใช้งานในสถานที่ก่อสร้าง จึงทำให้ประหยัดทั้งค่าการผลิตที่โรงงานและค่าขนส่ง สามารถใช้กับสระน้ำได้หลากหลายขนาดและรูปร่าง เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ดินเป็นทราย หรือที่ราบสูง ที่ไม่สามารถเก็บกักหรืออุ้มน้ำไว้ได้ และยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วย